Nordisk Kurvmageravis årgang 1947 – 1976

Her vil jeg gerne præsentere den samlede udgivelse af Nordisk Kurvmakeravis årgang 1947 – 1976. Arbejdet med scanningen af bladet er så spændende at jeg synes alle skal have del i dette.

Vi har scannet alle avisens udgivelser og gjort avisen søgbar med OCR, dvs. at du kan søge i avisen efter navne, materialer, historie og meget mer.

Dette havde ikke kunnet lade sig gøre uden stor velvilje fra tidliger kurvmager Børge Paetau. Børge Paetau har venligst lånt de 3 samle bind med hele Nordisk Kurvmakeravis – tak for det og tak for tålmodigheden!

Kvittere hermed ved at give avisen videre til alle med interesse for Kurvmagerens historie. Her kan du blandt annet finde artikler om kurvens historie, kurvemøbler, lærlinge på minimums betaling, et fag i krise og følge dets endelige nedtur, til bladet opphører med at udkomme i 1976.

Til sammen inneholder de scannede aviser ialt 1469 sider; 93 udgivelser fordelt på 29 årgange!

Ønsker alle interesserede god og fornøjelig læsning – Lars

Bind 1 Nordisk Kurvmakeravis 1947-1955
100 Mb

Bind 2 Nordisk Kurvmakeravis 1956-1967
273 Mb

Bind 3 Nordisk Kurvmakeravis 1967-1976
51 Mb

1947 nr 1 årgang 1

“I Følge Arbejdsgiverforeningens Lønsstatistik er Gennemsnitstimelønnen for Kurvemagersvende for Oktober Kvartal 1947 følgende: Gennemsnitlig Akkordtimeløn i København Kr. 2,63, i Provinsen Kr. 2,51. Man maa dog ikke heraf udlede, at Lønningerne i Provinsen er lavere end i København. Det er ganske andre Aarsager, der er Skyld Forskellen.”

1948

1948 nr 2 årgang 1

1948 nr 3 årgang 1

1948 nr 4 årgang 1

1948 nr 5 årgang 1

“I ar 1878 kom der en dansk kurvmakersvenn Thorleif Kristian Fredrik Pedersen til Oslo. Han hadde en bror i København som fortalte en historie jeg tror har interesse for avisen!”

1949

1949 nr 1 årgang 2

1949 nr 2 årgang 2

1949 nr 3 årgang 2

“Samfundet og Hjemmet for vanføre, Toldbodvej, København, har søgt en kurvemager til en assistentstilling på hjemmet.”

“Hvordan blev Du egentlig kurvemager? Ja, det er egentlig krigens skyld. Jeg kigger forbavset paa ham. Ja, fortsætter han. idet han smiler lunt – altsaa den i 1864. Far var med i krigen – slap forresten hel hjem og fik der en krigskamerat, der var kurvemagermester i Hillrød.”

1950

1950 nr 1 årgang 3

1950 nr 2 årgang 3

1950 nr 3 årgang 3

1950 nr 4 årgang 3

1950 nr 5 årgang 3

kurv kurvmaker kurvmakerskole, pilekurvkurvmaker, kurvmakerlærling, pilefletting, pilfletting, kurvmakerskolen, kurvfletting, silja levin, lars levin, skovstuen pil, kurver, levende pil, basket making, basketmaker, willoweaver, willow

“Thi kendes for ret: sagsøgte, Kurvemagerlauget, bør for tiltale af sagsøgeren, arkitekt Viggo Boesen, i denne sag fri at være.”

“Det er kvinner bakom alt. Så ogsa i detteblad, selv om det er mennenes fag som skal drøftes. Men da nesten alle mennene her, har hver sin kone, våger denne konen her seg fram på med noen linjer.”

“Igen i år er der i Danmark tildelt en sølvmedalje for veludført svenneprøve. Lærling Erik Bruno Christiansen fra firma Jydsk Kurvemagermøbelfabrik ved A. R. Klingenberg og søn, Århus. der har stået i lære i 4 år, har aflagt svendeprøve, bestående af 2 spanskrørsstole og 1 baby vugge med løst understel. Svendeprøvekommissionen tildelte ham fagets højeste udmærkelse.”

1951

1951 nr 1 årgang 4

1951 nr 2  årgang 4

1951 nr 3  årgang 4

1951 nr 4  årgang 4

“Der er god brug for dansk pil. Piledyrkerforeningen tilråder høst i pile plantager, som har 2 3-arige stokke, og udvidelse af plantningerne, hvor driften af dem kan passes sammen med f. eks. en landbrugsejcndom. Behovet for stokke til drittelbåndd er stigende i takt med smørproduktionen, og de 900 tons grønne stokke, der i år er barket ved stationerne, dækker næppe mere end en niendedel af landets forbrug af smørdrittelbånd.”

1952

1952 nr 1  årgang 5

1952 nr 2  årgang 5

1952 nr 3  årgang 5

1952 nr 4  årgang 5

“Ny svend i Norge

Kurvemage mester Brynildsens broder Harald Brynildsen ( Sarpsborg), har aflagt svendeprøve for fagets Svendeprøvekommission. Prøven blev antaget med karakter: meget godt.

Vi gratulcrcr læremester såvelsom den nye svend.

NB. Såvidt vides har ingen kurvemager aflagt svendeprøve i Norge i de sidstc 20 år.”

1953

1953 nr 1  årgang 6

1953 nr 2  årgang 6

1953 nr 3  årgang 6

1953 nr 4  årgang 6

1954

1954 nr 1  årgang 7

1954 nr 2  årgang 7

1954 nr 3  årgang 7

1954 nr 4  årgang 7

1954 nr 5  årgang 7

1955

1955 nr 1  årgang 8

1955 nr 2  årgang 8

1956

1956 nr 1 årgang 9

1956 nr 2 årgang 9

1956 nr 3 årgang 9

1956 nr 4 årgang 9

1957

1957 nr 1 årgang 10

1957 nr 2 årgang 10

1957 nr 3 årgang 10

1957 nr 4 årgang 10

1957 nr 5 årgang 10

1958

1958 nr 1 årgang 11

1958 nr 2 årgang 11

1958 nr 3 årgang 11

1958 nr 4 årgang 11

1959

1959 nr 1 årgang 12

1959 nr 2 årgang 12

1959 nr 3 årgang 12

1959 nr 4 årgang 12

1960

1960 nr 1 årgang 13

1960 nr 2 årgang 13

1960 nr 3 årgang 13

1960 nr 4 årgang 13

1961

1961 nr 1+2 årgang 14

1961 nr 3 årgang 14

1962

1962 nr 1 årgang 15

1962 nr 2 årgang 15

1962 nr 3 årgang 15

1962 nr 4 årgang 15

1963

1963 nr 1 årgang 16

1963 nr 2 årgang 16

1963 nr 3 årgang 16

1964

1964 nr 1 årgang 17

1964 nr 2+3 årgang 17

1965

1965 nr 1 årgang 18

1965 nr 2 årgang 18

1966

1966 nr 1 årgang 19

1966 nr 2 årgang 19

1966 nr 3 årgang 19

1967

1967 nr 1 årgang 20

1967 nr 2 årgang 20

1967

1967 nr 3 årgang 20

1967 nr 4 årgang 20

1968

1968 nr 2 årgang 21

1968 nr 3 årgang 21

1969

1969 nr 1 årgang 22

1969 nr 2+3 årgang 22

1970

1970 nr 1 årgang 23

1970 nr 2 årgang 23

1971

1971 nr 1 årgang 24

1971 nr 2 årgang 24

1972

1972 nr 1 årgang 25

1972 nr 2 årgang 25

1973

1973 nr 1 årgang 26

1973 nr 2 årgang 26

1974

1974 nr 1 årgang 27

1974 nr 2 årgang 27

1975

1975 nr 1 årgang 28

1975 nr 2 årgang 28

1976

1976 nr 1 årgang 29

1976 nr 2 årgang 29